İş sağlığı ve güvenliği öncelikli değer olarak belirlenmiş olup bu konuda tüm çalışanlarımıza görsel ve yazılı eğitimler veriyoruz. Talimatlar ile yapmaları ve yapmamaları gereken davranışlar üzerine bilgiler veriyoruz. Bu konuda çalışmalarımız hassas ve ciddi bir şekilde devam etmektedir.

Üretim olarak edindiğimiz saygınlığı çevre konusunda da sağlamak için;

Kıt kaynakları etkin bir şekilde kullanmak, Geri kazanım faaliyetleriyle atık miktarını azaltmak, Çevre mühendislerimizle aylık toplantılar düzenleyip bilgi alış verişi yapıyor, tüm yasal ve çevre mevzuatlarına uyma hassasiyeti gösteriyoruz.

Menü