Kaynakları ekonomik ve verimli kullanarak müşterilerimizin taleplerini ve beklentilerini en kısa zamanda etkin bir şekilde karşılamak, çevreye duyarlı, insan sağlığı gözetilerek büyük bir titizlik ile kalite çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu çalışmalarımız;

  • Her çalışanımızın mesleki ve kişisel gelişimini sağlamak ve üretime katılımını sağlamak,
  • Eğitime önem vererek tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak kalitemizi sürekli geliştirmek,
  • İyi bir planlama ile müşterilerimize ürünlerimizi zamanında ve hatasız teslim etmek,
  • Firma olarak çevrecilik konusunda üzerimize düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yapmak ve çalışanlarımıza bu konuda bilgi vermektir.

İşletmemizdeki çalışma ilkesi; “En alt birimden en üst birime kadar herkes kaliteden sorumludur” anlayışına dayanır. Uluslararası standartların belirlediği kalitede üretim yapmak, ürünlerimizi zamanında müşteriye sunmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ana politikamızdır.

Menü